Izgled stranice

Početna / Tržište / 

VI ODLUČUJETE

Poštovani kupci,

Od 1. januara 2015. godine, kao kupci iz kategorije domaćinstva, imat ćete pravo da izaberete Vašeg snabdjevača električnom energijom. To znači da ćete imati mogućnost da odlučite od koje kompanije ćete kupovati električnu energiju i da izaberete onu ponudu za snabdijevanje koja Vam najbolje odgovara.

Jednostavnim riječima, to se zove “otvaranje tržišta električne energije”.

Malo tehnike

Električna energija koju koristite proizvodi se u određenim postrojenjima – elektranama. Da  bi  došla  do  Vašeg  doma,  ona  teče  kroz  elektroenergetske  mreže.  Vaš  dom  je priključen  na  distributivnu  mrežu  kojom  upravlja  kompanija  koja  opslužuje  područje  u kojem živite. Ta kompanija je odgovorna za fizičku isporuku električne energije do Vašeg doma.

Malo ekonomije

Trenutno Vi, kao kupac iz kategorije domaćinstva, imate pravo na ugovor o snabdijevanju električnom energijom sa kompanijom koja je istorijski pružala ovu uslugu u području u kojem živite. U Bosni i Hercegovini, to je ista kompanija na čiju distributivnu mrežu je Vaš dom priključen. Vaš snabdjevač je odgovoran za nabavku električne energije koju Vam prodaje. U osnovi, to je kompanija kojoj plaćate električnu energiju.

Šta će se promijeniti? – EKONOMIJA, ne TEHNIKA

Otvaranjem tržišta svaki kupac ima mogućnost da promijeni snabdjevača. To znači da Vaš  sadašnji  snabdjevač  neće  više  biti  Vaš  jedini  izbor  i  da  nemate  obavezu  da  ga zadržite. Ukoliko iskoristite vaše pravo, mijenjate subjekat kojem plaćate energiju. Tehnika ostaje ista – fizički priključak se ne mijenja!

Koji su razlozi za promjenu snabdjevača?

VI ODLUČUJETE

Vi niste samo potrošač  već i klijent kompanije. Kao klijent imate pravo na uvid u cjenovnu politiku  Vašeg  snabdjevača,  nivo  usluge,  mogućnosti  plaćanja  itd.  U  slučaju  da  niste zadovoljni sadašnjom uslugom ili ste pronašli bolje uvjete kod drugog snabdjevača – možete iskoristiti Vaše pravo na promjenu snabdjevača.

Kako promijeniti snabdjevača?

Snabdjevači  električnom  energijom  daju  razne  ponude.  Razmotrite ponude različitih snabdjevača  i  izaberite  onog  koji  Vam  osigurava  najbolju  ponudu  u  pogledu  cijena, kvaliteta itd. Kada se odlučite, kontaktirajte novog snabdjevača.

Koje su prednosti?

TO ZAVISI OD VAŠEG IZBORA

Ukoliko razmišljate o promjeni snabdjevača, to znači da niste zadovoljni sadašnjim ili da Vam drugi snabdjevač daje bolju ponudu. Naravno, jedan od glavnih kriterija je cijena električne energije. Možete uštediti svoj novac  ukoliko je cijena kod Vašeg novog snabdjevača niža od cijene koju trenutno plaćate.

Ukoliko  ne  nađete  bolje  ponude  na  tržištu,  možete  ostati  kod Vašeg sadašnjeg snabdjevača. Na otvorenom tržištu električne energije možete ponovo promijeniti snabdjevača ukoliko niste zadovoljni novim snabdjevačem.

Gdje pronaći novog snabdjevača?

Otvaranjem tržišta nove kompanije će početi da snabdijevaju domaćinstva i da reklamiraju svoje ponude. Na Vama je da izaberete najbolju ponudu i iskoristite Vaše pravo izbora.

Da li moram da promijenim snabdjevača?

Niste obavezni da promijenite snabdjevača ukoliko ne želite. Osim toga, Vaš sadašnji snabdjevač ima obavezu da Vas snabdijeva električnom energijom po cijenama koje će i dalje regulirati nadležno regulatorno tijelo.

Kako su moja prava na elektroenergetskom tržištu zaštićena?

BOLJE STE ZAŠTIĆENI UKOLIKO STE UPOZNATI S VAŠIM PRAVIMA

Vaši partneri za pitanja koja se odnose na elektroenergetsko tržište su regulatorna tijela za energiju u Bosni i Hercegovini.  Državna regulatorna komisija za električnu energiju,  Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine i Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske donose propise koji garantiraju poštenu konkurenciju i informacije za kupce o Vašim pravima,  važećem  zakonodavstvu,  novim  ugovorima  i načinima rješavanja Vaših prigovora.

Ova obavijest je uvodno sredstvo za davanje prvih informacija o onome što će se uskoro dešavati na elektroenergetskom tržištu.  Javne vlasti  nastavljaju rad na razvoju sveobuhvatnog zakonodavstva i regulatornih propisa o tržištu električne energije.

ZAINTERESIRANI ZA VIŠE DETALJA?

Za  više  informacija  o  otvaranju  tržišta  električne  energije  i  postupku  promjene snabdjevača možete posjetiti internet stranice regulatornih tijela u Bosni i Hercegovini:

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK)    www.derk.ba

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (FERK)   www.ferk.ba

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (RERS)     www.reers.ba

 

Preuzeto sa www.derk.ba

     032 665 522             INFORMACIJE
            

KORISNI LINKOVI

DERK : www.derk.ba

FERK:: www.ferk.ba

RERS: www.reers.ba

NOS: www.nosbih.ba

 

KONTAKT